Khởi đầu rất nhỏ bé về nguồn lực cũng như yếu kém về quản lý, chưa có thị trường cũng như bộ máy sản xuất. Trải qua tám năm duy trì và phát triển, trải qua rất nhiều khó khăn, TLP-Group hiện cơ bản đã xây dựng được thương hiệu riêng cho mình, dần dần khẳng định chỗ đứng trên thị trường Việt Nam.
Cùng với sự hoàn thiện về tổ chức thì quy mô công ty cũng từng bước phát triển lớn mạnh. Nhân sự, máy móc trang thiết bị và nhà xưởng được đầu tư chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. Chất lượng nguồn lực được nâng cao, phúc lợi xã hội cho người lao động cũng được thực hiện đầy đủ và tốt hơn trước.
Từ 1 văn phòng “siêu nhỏ” với lượng khách hạn chế, hoạt động thương mại là chủ yếu, đến nay TLP-Group đã phát triển mạnh cả về quy mô sản xuất và số lượng khách hàng, doanh thu ngày càng cao hơn. Hệ thống khách hàng phát triển từ nhỏ tới các tập đoàn lớn trên khắp cả nước!