kiến trúc bền vững và khái niệm Bền vững

Trong xu thế phát triển bền vững, các vấn đề về kiến trúc sinh thái, thân thiện với môi trường là một trong những chú trọng của các nhà thiết kế kiến trúc và thiết kế đô thị. Môn học cung cấp các kiến thức trong lĩnh vực thiết kế nhằm đảm bảo sự bền vững, các tiêu chí đánh giá chất lượng công trình hướng đến tính sinh thái bền vững, các giải pháp phỏng sinh học. Môn học cũng cung cấp các kiến thức liên quan đến kiến trúc địa phương bản địa trong xu hướng sử dụng vật liệu xanh, thân thiện với môi trường. Môn học cũng mở rộng và phát triển các kỹ năng ứng dụng hình khối, màu sắc và vật liệu trong việc sử dụng nhằm mục đích thân thiện với môi trường trong môi trường trong môi trường không gian đô thị.

Dạy Kiến Trúc Bền Vững có 2 phần chính:

  1. Lý thuyết
  2. Thực hành

Để SV có thể hiểu những gì cơ bản và tiên quyết của Kiến trúc bền vững trong một thời lượng về thời gian và sự tiếp cận không nhiều, đồng thời để có thể xây dựng cho SV ý thức thiết kế bền vững ngay trong quá trình học tập, giảng viên đã xây dựng đề cương với những bài học xen lẫn bài thực hành, những buổi tham quan các công trình thực tế. Bên cạnh đó còn tiến hành khảo sát, đánh giá và chia sẻ kết quả đánh giá thông qua những bài thuyết trình trước lớp. Mục tiêu để cuối mỗi môn học, SV sẽ có cái nhìn đúng hơn, đánh giá có khoa học hơn, có ý thức trong thiết kế, có tâm trong nghề và có trách nhiệm với môi trường xã hội.

NHỮNG MÔN HỌC CƠ BẢN CẦN THIẾT CHO MÔN KIẾN TRÚC BỀN VỮNG

GIỚI THIỆU ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KIẾN TRÚC BỀN VỮNG ĐƠN CỬ

  1. Kiến trúc bền vững cho lớp Thiết kế Nội thất;
  2. Kiến trúc bền vững cho lớp Thiết kế Đô thị (chương trình tiên tiến, học bằng tiếng Anh).

đề cương môn Kiến Trúc Bền Vững cho lớp Thiết kế Nội thất
Với 30 tiết cho môn học này, SV được trang bị những phương diện sau:

  • Kiến thức: Nắm vững những đặc điểm và yêu cầu đặt ra đối với Kiến trúc sinh thái.
  • Kỹ năng: Biết vận dụng các nguyên tắc trong thiết kế của Kiến trúc sinh thái vào nội thất .
  • Thái độ: Hiểu được vai trò & sự góp phần của sinh thái, bảo tồn, sinh thái và cộng sinh với môi trường.

Ngay từ những ngày đầu tiếp cận với môn học, phần lớn SV đều hiểu khái niệm kiến trúc xanh (Kiến trúc bền vững) là trồng cây xanh hay đưa cây xanh vào trong công trình. Với một lượng thời gian chỉ 30 tiết cho môn học để truyền đạt về khái niệm Kiến trúc Môi trường, Kiến trúc sinh thái, Kiến trúc bền vững nên giảng viên đã chọn cách dạy lý thuyết và dẫn dắt các khái niệm một cách có trình tự và sự liên hệ giữa các khái niệm một cách dễ hiểu nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.
HOTLINE: 0394.28.29.30